เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโครงการโอนย้ายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Cloud สำหรับระบบ ERP ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ |
ชื่อเรื่อง จ้างโครงการโอนย้ายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Cloud สำหรับระบบ ERP ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 13 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5234850.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย