เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การเผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาด Health and Wellness ผ่านสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดเอเชีย |
ชื่อเรื่อง การเผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาด Health and Wellness ผ่านสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดเอเชีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การเผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาด Health and Wellness ผ่านสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดเอเชีย
วันประกาศ 13 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0961970.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย