เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดการเรือสำราญเส้นทางประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ งาน Cruise Tourism Best Practice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดการเรือสำราญเส้นทางประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ งาน Cruise Tourism Best Practice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 13 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4913572.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย