เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ดำเนินการเผยแพร่สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ Moto GP 2019 |
ชื่อเรื่อง ดำเนินการเผยแพร่สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ Moto GP 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 13 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0306014.pdf
  0580553.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย