เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างลงโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินฮ่องกง |
ชื่อเรื่อง จ้างลงโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินฮ่องกง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เผยแพร่สินค้าทางการท่องเที่ยว ในหน้าจอ TV ขนาดใหญ่ในสถานีรถไฟฟ้าฮ่องกง
วันประกาศ 13 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6581132.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย