เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสรุปข้อมูลด้านสื่อโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดต่างประเทศ |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสรุปข้อมูลด้านสื่อโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดต่างประเทศ
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสรุปข้อมูลด้านสื่อโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดต่างประเทศ
วันประกาศ 13 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8500720.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย