เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ เที่ยวป่าหน้าฝน นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว |
ชื่อเรื่อง จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ เที่ยวป่าหน้าฝน นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ เที่ยวป่าหน้าฝน นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตลอดเดือนกันยายน 2562
วันประกาศ 14 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8796401.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย