เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ค่าจ้างเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอ LED ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองและต่างจังหวัด |
ชื่อเรื่อง ค่าจ้างเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอ LED ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองและต่างจังหวัด
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 14 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0144817.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย