เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | กิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า จ.ราชบุรี - นครปฐม |
ชื่อเรื่อง กิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า จ.ราชบุรี - นครปฐม
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดนำนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดระหว่าง จ.ราชบุรี และนครปฐม ภายใต้กิจกรรม
วันประกาศ 14 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7703359.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย