เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างและกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างและกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 19 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 18 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4577869.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย