เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน Brand Ambassador |
ชื่อเรื่อง การจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน Brand Ambassador
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน Brand Ambassador
วันประกาศ 19 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 18 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3353826.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย