เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยว Chiang Rai Inspire by Tea and Coffee ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยว Chiang Rai Inspire by Tea and Coffee ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยว Chiang Rai Inspire by Tea and Coffee ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563
วันประกาศ 20 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 ม.ค. 2563
หมายเหตุ จ้างเหมาจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยว Chiang Rai Inspire by Tea and Coffee ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7983685.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย