เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการ Organizer งาน Amazing Thailand Open to the New Shades Networking Event ณ นครเฉิงตู |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการ Organizer งาน Amazing Thailand Open to the New Shades Networking Event ณ นครเฉิงตู
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการ Organizer งาน Amazing Thailand Open to the New Shades Networking Event ณ นครเฉิงตู วันที่ 6 มกราคม 2563
วันประกาศ 20 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6043949.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย