เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดทำของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวในประเทศไทย |
ชื่อเรื่อง จัดทำของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวในประเทศไทย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดทำของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวในประเทศไทย
วันประกาศ 20 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7755513.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย