เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการคณะการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างการรับรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศไทยในงาน 5 Continents Festival ณ เมืองเบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการคณะการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างการรับรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศไทยในงาน 5 Continents Festival ณ เมืองเบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการคณะการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างการรับรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศไทยในงาน 5 Continents Festival ณ เมืองเบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก
วันประกาศ 20 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9707042.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย