เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ |
ชื่อเรื่อง จ้างโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 20 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3825170.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย