เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ (พร้อมรื้อถอน) สถานที่จัดกิจกรรม Colorful of Love ในงานนครพนม Winter Festival 2020 ตอน สายลมแห่งรักริมโขง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (รวม 6 วัน) |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ (พร้อมรื้อถอน) สถานที่จัดกิจกรรม Colorful of Love ในงานนครพนม Winter Festival 2020 ตอน สายลมแห่งรักริมโขง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (รวม 6 วัน)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ (พร้อมรื้อถอน) สถานที่จัดกิจกรรม Colorful of Love ในงานนครพนม Winter Festival 2020 ตอน สายลมแห่งรักริมโขง ณ บริเวณลานจักรยาน ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (รวม 6 วัน)
วันประกาศ 21 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 20 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5313855.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย