เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงภายในงาน Amazing night Sukhothai Countdown 2020 |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงภายในงาน Amazing night Sukhothai Countdown 2020
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ แสดงบนเวที พิธีเปิดงานและกิจกรรม Countdown2020 ภายในงาน Amazing Night Sukhothai Countdown2020 ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2562
วันประกาศ 23 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4378774.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย