เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของการจัดงาน Amazing Night Sukhothai Countdown2020 |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของการจัดงาน Amazing Night Sukhothai Countdown2020
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการออกแบบและตกแต่งพื้นที่จัดงาน การออกแบบโคมไฟทั่วทั้งบริเวณงาน การออกแบบร้านค้า-ร้านของที่ระลึก เวทีการแสดง ซุ้มสอยดาว ซุ้มประตูทางเข้างานฯ ของการจัดงาน Amazing Night Sukhothai Countdown2020 ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2562
วันประกาศ 23 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3379677.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย