เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้าง บริหารจัดการเว็บไซต์ www.thailandtravel.or.jp ของตลาดญี่ปุ่น ปี 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้าง บริหารจัดการเว็บไซต์ www.thailandtravel.or.jp ของตลาดญี่ปุ่น ปี 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้าง บริหารจัดการเว็บไซต์ www.thailandtravel.or.jp ของตลาดญี่ปุ่น ปี 2563
วันประกาศ 23 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1359590.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย