เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างสื่อวิทยุจัดทำรายการ “สบาย สบาย ไทยแลนด์” ในเขตพื้นที่เกาะฮอกไกโด ปี 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้างสื่อวิทยุจัดทำรายการ “สบาย สบาย ไทยแลนด์” ในเขตพื้นที่เกาะฮอกไกโด ปี 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างสื่อวิทยุจัดทำรายการ “สบาย สบาย ไทยแลนด์” ในเขตพื้นที่เกาะฮอกไกโด ปี 2563
วันประกาศ 23 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3545073.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย