เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำซุ้มอาหาร /โครงสร้างพร้อมตกแต่ง/เครื่องปั่นไฟในงานประชุมพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำซุ้มอาหาร /โครงสร้างพร้อมตกแต่ง/เครื่องปั่นไฟในงานประชุมพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาจัดทำซุ้มอาหาร /โครงสร้างพร้อมตกแต่ง/เครื่องปั่นไฟในงานประชุมพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒
วันประกาศ 23 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9818869.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย