เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำจัดทำเวที/โครงสร้าง/ Backdrop Main Stage/ระบบ Light & Sound/Control System/เครื่องปั่นไฟ/ Back stage/อุปกรณ์ระบบไฟต่าง ๆ /Projector Bargo ในบริเวณการจัดงานประชุมพนักงานประจำปีในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำจัดทำเวที/โครงสร้าง/ Backdrop Main Stage/ระบบ Light & Sound/Control System/เครื่องปั่นไฟ/ Back stage/อุปกรณ์ระบบไฟต่าง ๆ /Projector Bargo ในบริเวณการจัดงานประชุมพนักงานประจำปีในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาจัดทำจัดทำเวที/โครงสร้าง/ Backdrop Main Stage/ระบบ Light & Sound/Control System/เครื่องปั่นไฟ/ Back stage/อุปกรณ์ระบบไฟต่าง ๆ /Projector Bargo ในบริเวณการจัดงานประชุมพนักงานประจำปีในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒
วันประกาศ 23 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ม.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1633471.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย