เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตเนื้อหา Content และ/หรือ คลิปวิดีโอท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตเนื้อหา Content และ/หรือ คลิปวิดีโอท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิตเนื้อหา Content และ/หรือ คลิปวิดีโอท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2563
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8483395.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย