เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซือจัดจ้างโครงการเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านสื่อต่างๆ (สำนักงานกัวลาลัมเปอร์) |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซือจัดจ้างโครงการเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านสื่อต่างๆ (สำนักงานกัวลาลัมเปอร์)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7077498.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย