เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ ชีพจรลง South...Wow ทุกสไตล์ ปี 2563 รูปแบบ New Normal |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ ชีพจรลง South...Wow ทุกสไตล์ ปี 2563 รูปแบบ New Normal
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ ชีพจรลง South...Wow ทุกสไตล์ ปี 2563 รูปแบบ New Normal
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3738338.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย