เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดจ้างการผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ (Online Minigame 2020) ของ สฮม. |
ชื่อเรื่อง จัดจ้างการผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ (Online Minigame 2020) ของ สฮม.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ การจัดกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ (Online Minigame 2020) เพื่อสร้างการจดจำและกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ที่มีต่อประเทศไทย จัดกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ (Online Minigame 2020) ของ สฮม.
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9483841.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย