เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างดำเนินกิจกรรม TAT Golf TVC (Japan) |
ชื่อเรื่อง การจ้างดำเนินกิจกรรม TAT Golf TVC (Japan)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5247450.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย