เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดจ้างบริษัทดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการ Sea Through Table |
ชื่อเรื่อง จัดจ้างบริษัทดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการ Sea Through Table
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เพื่อดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการ Sea Through Table ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง ให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ จ้างบริษัทดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8582650.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย