เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ |
ชื่อเรื่อง จ้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างบริษัทนำเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ สำหรับตลาดต่างประเทศ จำนวน 12 เส้นทาง
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7707418.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย