เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโฆษณาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวผู้หญิง โครงการ Luxury Escapes Pattaya |
ชื่อเรื่อง จ้างโฆษณาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวผู้หญิง โครงการ Luxury Escapes Pattaya
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้หญิงโครงการ Luxury Escapes Pattaya ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ วงเงินงบประมาณ 360,000 บาท กลยุทธ์สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยว โครงการ Luxury Escapes Pattaya
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2455953.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย