เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่คอนเทนท์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)ของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยใช้ Celebrity ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่คอนเทนท์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)ของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยใช้ Celebrity ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่คอนเทนท์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)ของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยใช้ Celebrity ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ระหว่างเดือนมิ.ย. - ส.ค. 63
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8270785.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย