เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเผยแพร่เนื้อหาประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อ New Normal ในการเดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างเผยแพร่เนื้อหาประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อ New Normal ในการเดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเผยแพร่เนื้อหาประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อ New Normal ในการเดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่อออนไลน์
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0065848.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย