เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อสินค้าท่องเที่ยวไทย โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อสินค้าท่องเที่ยวไทย โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลาง จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อสินค้าท่องเที่ยวไทย โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9425159.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย