เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์เนื้อหาน้ำใจคนไทยจากวิกฤต COVID-19 ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์เนื้อหาน้ำใจคนไทยจากวิกฤต COVID-19 ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างประชาสัมพันธ์เนื้อหาน้ำใจคนไทยจากวิกฤต COVID-19 ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 18 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1991850.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย