เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | บริหารจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยผ่าน KOL ฟิลิปปินส์และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง บริหารจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยผ่าน KOL ฟิลิปปินส์และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 19 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 19 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4058813.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย