เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการโครงการ “Holiday for Heroes” |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการโครงการ “Holiday for Heroes”
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 19 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 19 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6338933.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย