เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 จำนวน 2 เครื่อง |
ชื่อเรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 จำนวน 2 เครื่อง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 19 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 19 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1990003.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย