เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 1 (สอย.) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 1 (สอย.)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 1 (สอย.)
วันประกาศ 19 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 19 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2140680.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย