เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ ASTRO ประเทศมาเลเซีย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ ASTRO ประเทศมาเลเซีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 23 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 23 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9230870.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย