เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำประติมากรรมเทียนรูปช้างแกะสลัก และสัญลักษณ์ ททท. ครบรอบ ๖๐ ปี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำประติมากรรมเทียนรูปช้างแกะสลัก และสัญลักษณ์ ททท. ครบรอบ ๖๐ ปี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 23 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 23 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6081707.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย