เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย |
ชื่อเรื่อง โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย
วันประกาศ 23 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 23 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1273146.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย