เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3207648.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย