เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Online Learning Platform สำหรับกลุ่ม Travel Agents และ Frontliners ในตลาดอินโดนีเซีย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Online Learning Platform สำหรับกลุ่ม Travel Agents และ Frontliners ในตลาดอินโดนีเซีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6352021.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย