เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง โครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0470994.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย