เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3768484.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย