เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตวิดีทัศน์ Chiang Mai : I Miss You ใน โครงการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ Virtual Event กิจกรรม Live Online Experience |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตวิดีทัศน์ Chiang Mai : I Miss You ใน โครงการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ Virtual Event กิจกรรม Live Online Experience
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3588746.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย