เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiang Rai Tea & Coffee Month |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiang Rai Tea & Coffee Month
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiang Rai Tea & Coffee Month (แผ่นที่ แผ่นพับ E-Book ป้ายประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก)
วันประกาศ 24 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Chiang Rai Tea & Coffee Month
- แผนที่แผ่นพับ จำนวน 2,000 แผ่น
- E-Book ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ร่วมรายการ จำนวน 1 ชุด
- ป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้า และเงื่อนไขกิจกรรม จำนวน 40 ชิ้น
- ออกแบบของที่ระลึกที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมฯ จำนวน 500 ชิ้น
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7327694.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย