เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ผลิตของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 |
ชื่อเรื่อง ผลิตของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ผลิตของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันประกาศ 25 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7138886.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย