เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ผลิตเนื้อหา Content และ/หรือ คลิปวิดีโอท่องเที่ยว ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม |
ชื่อเรื่อง ผลิตเนื้อหา Content และ/หรือ คลิปวิดีโอท่องเที่ยว ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ผลิตเนื้อหา Content และ/หรือ คลิปวิดีโอท่องเที่ยว ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563
วันประกาศ 25 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9659399.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย